1 de diciembre: Jornada de presentació i debat sobre el recentment aprovat RD 900/2015

El martes 1 de diciembre de 2015 tendrá lugar una Jornada de presentación y debate sobre el RD de autoconsumo, a la que asistirán Daniel Pérez y Piet Holtrop. El evento tendrá lugar en la Escola de l'Administració Pública de Catalunya.