Legal Fridays en viu: Projecte d’Ordre repartiment variable o flexible

El divendres 26 hem tractat el projecte d'ordre pel qual es modifica l'annex I del Reial decret 244/2019, per a la implementació de coeficients de repartiments dinàmics a l’autoconsum col·lectiu. Arribem a la conclusió que el que aquest projecte fa no és repartiment dinàmic, sinó variable, que és una altra cosa, i el dinàmic segueix pendent!