3 de abril, Conferencia de la asociación de ingenieros industriales de Catalunya EIC: Nuevo marco jurídico, técnico e económico de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos.

El día 3 de abril me invitaron los ingenieros industriales de Cataluña para explicar las vías jurídicas para proteger el patrimonio renovables ante la nueva reforma eléctrica:

LlocAuditori Pompeu Fabra. Seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta, Barcelona

Nou marc jurídic, tècnic i econòmic de les instal•lacions de renovables, cogeneració i residus

Amb la publicació del RDL 9/2013 les plantes d’energies renovables, cogeneració i residus van veure com es cancel•lava el Règim Especial de generació elèctrica i les primes que tenien assignades. Aquest RDL anunciava un nou règim econòmic que hauria de garantir una rendibilitat raonable per a una instal•lació tipus ben gestionada per una empresa eficient, però aquest no es concretaria fins a la publicació d’un nou RD i una OM que detallés els paràmetres de la nova retribució.

La CNMC va informar al desembre passat la segona proposta d’aquest RD després que les esmenes de l’extingida CNE al primer esborrany van portar al ministeri a presentar un nou document. A finals de gener també va fer públic el seu preceptiu informe sobre la OM amb els paràmetres retributius calculats per consultores internacionals contractades pel Ministeri per determinar-los, amb el que es va donar a conèixer aquest paràmetres per a més de 1.500 tipologies d’instal•lació en les que es classificaran les instal•lacions existents.

D’altra banda, la nova llei del sector elèctric aprovada a finals de desembre suposa canvis addicionals per a les plantes anteriorment incloses al règim especial, ja que tots els agents passen a finançar els eventuals dèficits (fins ara només ho feien les 5 grans empreses integrades verticalment) i suportaran majoritàriament les desviacions a les previsions de generació i els pagaments per capacitat.

En aquest escenari i a l’espera de la publicació oficial dels nous RD i OM, que estaran en vigor retroactivament des del 14 de juliol de l’any passat, la subcomissió d’energies renovables proposa una jornada per donar a conèixer aquest nou marc jurídic i l’impacte que tindran en les instal•lacions existents.

9:00h Obertura de l’acte, a càrrec del Sr. José Ma G.Casasnovas, president Comissió d’Energia

9:15h Presentació del RD sobre renovables, cogeneració i residus i la OM amb els paràmetres retributius per a cada instal•lació tipus. Sr. Conrad Meseguer, Enginyer industrial, membre de la Comissió d’Energia del COEIC

9:45h El nou marc del sector elèctric i la seva aplicació a les liquidacions i pagaments de la producció elèctrica de renovables, cogeneració i residus. Sr. Fernando Baeza, Responsable de liquidacions de la CNMC

10:15h Visió jurídica de com afrontar la reducció d’ingresos i alternatives de protecció patrimonial per als titulars de plantes de règim especial. Piet Holtrop HOLTROP S.L.P.

10:45h Torn de preguntes

11:00h Descans

11:15h Taula rodona amb representants dels diferents subsectors, per valorar l’impacte del nou marc regulatori en cadascun d’ells:

-Jaume Margarit, director de APPA, Associació de Petits Productors Independents

-José Donoso, director de UNEF, associació dels sector de la fotovoltaica

-José Ma Roqueta, director de COGEN SPAIN, associació del sector de cogeneració

-Jaume Morrón, director dEolicCat, associació del sector eòlic

-Angel Fernández,  president de AEVERSU, as. Esp. de valorització energètica de RSU

12:45h Ronda oberta de preguntes i debat

13:30h Cloenda